พิธีบวงสรวง แขนงอื่นๆ

             พิธีบวงสรวงมีหลากหลายแขนง นอกจากแขนงหลักๆแล้ว ยังสามารถบวงสรวงได้ทุกรูปแบบ เช่น พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ พิธีบวงสรวงพญานาคราช พิธีบวงสรวงพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีบวงสรวงละคร พิธีบวงสรวงแก้บน พิธีบวงสรวงเปิดหน้าดิน พิธีบวงสรวงตอกเสาเข็ม ฯลฯ เป็นต้น ส่วนใหญ่ทำพิธีบวงสรวงเพื่อขอขมา เป็นการสังเวย เซ่นไหว้ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ เพื่อช่วยดลบันดาลเปิดทางให้ประสบความสำเร็จในกิจทั้งปวง ขอโชคลาภ ความผาสุก และเป็นการขอพรต่อองค์เทพที่เคารพบูชา แสดงถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชา โดยต้องมีเครื่องสังเวยบูชาเป็นโภชนาหารต่างๆ ดังนั้น หากเราเคารพหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใช้เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถทำพิธีบวงสรวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทุกรูปแบบ

ราคาชุดบวงสรวง