พิธีบวงสรวง ประจำปี

               การบวงสรวงประจำปี เมื่อเราเคยได้ทำพิธีบวงสรวงเปิดกิจการแล้ว เหมือนเราได้ฝากเนื้อ ฝากตัว กับองค์เทพ เทวา เจ้าที่ เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่เราเคารพนับถือในสถานที่นั้นๆ แล้ว เราก็สามารถกระทำ พิธีบวงสรวงประจำปีได้ โดยยึดถือวัน เดือน เดิมที่เราเคยทำพิธีบวงสรวงครั้งแรกได้ หรือตามที่เราสะดวกได้ ทำไมเราต้องบวงสรวงประจำปี อย่างแรกเลย คือเป็นการเพิ่มพลังบารมี ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่เราเคารพนับถือ เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคล เสริมบารมี ให้กับท่านเจ้าของกิจการ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับสถานที่ บริษัทฯ ห้างร้าน โรงงานต่างๆ บางท่านถือโอกาส แก้บน ในสิ่งที่ตัวเองได้บนบานศาลกล่าวไว้ และยังเป็นโอกาสที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเคารพนับถือ ได้มีโอกาสได้พบ ได้ให้พรกับลูกหลาน ที่มากราบไหว้ เคารพบูชาอีกด้วย ซึ่งการกระทำพิธีบวงสรวงประจำปี สามารถทำได้ทั้ง บ้าน สำนักงาน บริษัทฯ ห้าง ร้าน โรงงาน สามารถทำได้หมด เพราะสิ่งที่เสริมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชานั้น ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น คือ การที่เราไปกราบไหว้ ไปบูชา ไปดูแล องค์ท่าน และการบวงสรวงประจำปี จึงเป็นการ เพิ่มพลังบารมีให้กับ องค์เทพ เทวา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายที่เราเคารพบูชา มีความศักดิ์สิทธิ์ มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ราคาชุดบวงสรวง